Kloddelopers en Roparun steunen woon-zorgcentra in strijd tegen coronavirus

ZELE - De Kloddelopers steunen de woon-zorgcentra in Zele. Ze schenken twee decontaminatiekasten die er door gebruik van UV-licht voor zorgen dat mondmaskers kunnen hergebruikt worden.

Met de opbrengst van de succesvolle jaarlijkse Roparun-doortochten en de jaarlijkse verkiezing tot Roparunstad, kunnen De Kloddelopers al 16 jaar lang talrijke initiatieven in Zele en haar ruime omgeving steunen. Dat zijn telkens vooral initiatieven om de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten te verbeteren.

De berichten over de impact van het coronavirus op de woon-zorgcentra laten niemand
onberoerd. “Deze uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke acties en dus twijfelden De
Kloddelopers geen moment om dit jaar een andere weg in te slaan. We stelden de Zeelse
woon-zorgcentra de vraag op welke manier wij het best konden helpen of steunen. Uit dat contact bleek de bijzondere nood aan bijkomende middelen om personeel en bewoners te beschermen”, vertelt Jan Van Den Berghe, voorzitter van De Kloddelopers.

In dat opzicht besloot Zorgnetwerk Trento eerder al tot de aankoop van 2 UVGI-decontaminatiekasten om mondmaskers te kunnen hergebruiken. Zo 'n kast ontsmet mondmaskers met ultraviolet licht in een speciaal daartoe ontworpen installatie. Het concept voor de UV-kast werd ontwikkeld door Geert Rombaut, in samenwerking en onder supervisie van drokters Bart Rombaut en Erica Sermijn van het ASZ Aalst. Bart en Geert woonden jarenlang in Zele. De kast werd gefabriceerd onder leiding van Pieter Broeckhove door de Zeelse firma Robusto. “Met deze aankoop verzekerde Trento zichzelf van een manier om zijn medewerkers te beschermen met correct gedesinfecteerd en veilig materiaal, als antwoord op de grote schaarste aan geschikte persoonlijke beschermingsmaterialen en het ontbreken van voldoende strategische voorraden bij de hogere overheid. Alleen woog de kost van de aankoop van de vele beschermingsmaterialen en de UV-kasten zwaar door op de werkingsmiddelen van het zorgnetwerk,” aldus Dirk Poppe van Zorgnetwerk Trento.

Op basis van deze informatie stelden De Kloddelopers – met de goedkeuring van Roparun Nederland – de nodige financiële middelen ter beschikking voor de aankoop van extra verzorgingsmateriaal en de financiering van de 2 UVGI-decontaminatiekasten ter waarde van 14.500 euro. De toestellen staan ter beschikking van woon-zorgcentra De Vliet en De Meander en de lokale politie.

Ook andere Zeelse hulpverleners en het onderwijs kunnen na afspraak materialen aanbieden voor ontsmetting. Daarvoor werd in samenspraak met het gemeentebestuur een veilige procedure uitgewerkt. Burgemeester Hans Knop (CD&V): “De bijdrage van De Kloddelopers is een zoveelste bewijs van de solidariteit die in Zele leeft. Dit is gewoonweg fantastisch en maakt dat onze mensen in de vuurlinie hun werk kunnen verder zetten in de wetenschap dat zij blijvend beschermd kunnen worden. Dit komt de bewoners van onze woonzorgcentra, onze zorgverleners en de hele Zeelse bevolking ten goede.”

 

Meer informatie