Tekort aan persoonlijke beschermingsmaterialen aangepakt door desinfectie met UV-licht

Mondneusmaskers, helmmutsen en operatieschorten die worden gesteriliseerd volgens een verfijnde methode, kunnen volledig veilig weer opnieuw worden ingezet als beschermingsmiddel tegen corona. Dat heeft onderzoek van het A.S.Z. in samenwerking met het bedrijf BRuv-cO aangetoond.

 

Door de decontaminatie procedure kunnen FFP2-mondneusmaskers, helmmutsen en operatieschorten in totaal drie keer worden gebruikt omdat ze volledig kiemvrij kunnen worden gemaakt. Naar aanleiding van het tekort aan kwalitatief persoonlijk beschermingsmateriaal in deze huidige Covid-19 pandemie heeft het A.S.Z. op korte termijn succesvol een decontaminatie procedure opgesteld. UV- behandeling heeft aangetoond dat het effectief een breed scala aan menselijke pathogenen, waaronder coronavirussen en andere humane respiratoire virussen, inactiveert, ook op persoonlijke beschermingsmateriaal zoals helmmutsen, mondneusmaskers en schorten.

 

Hoewel mondneusmaskers in principe niet bedoeld zijn voor hergebruik, is dat in deze noodsituatie nu toch mogelijk bij persoonsgebonden maskers die worden hergebruikt. Dit helpt het grote tekort aan kwalitatieve FFP2 mondneusmaskers enigszins op te lossen daarom dat het A.S.Z. eind maart met dit onderzoek is gestart. 

 

Het bedrijf BRuv-cO heeft samen met het A.S.Z. onderzocht om voldoende UVC-energie te genereren om zowel oppervlakten als de buitenste lagen van de filters in het masker te desinfecteren. Allereerst wordt al het persoonlijke beschermingsmateriaal 72 uur in quarantaine geplaatst. Het persoonlijk beschermingsmateriaal wordt na een visuele controle vervolgens gedesinfecteerd met ultraviolet licht in een daartoe ontworpen installatie. Dit UV-licht met een korte golflengte doodt of inactiveert micro-organismen door nucleïnezuren te vernietigen en hun DNA te verstoren, waardoor ze niet in staat zijn om vitale cellulaire functies uit te voeren. De methode heeft een bewezen effect op coronavirussen als SARS en Covid-19. De gekozen bestralingsduur van 8 minuten per zijde overschrijdt maar liefst vier keer (!) de vereiste dosis, waardoor het A.S.Z. kiest voor een ruime veiligheidsmarge voor doeltreffende decontaminatie. Tegelijk is vastgesteld dat UV-licht de vezelstructuur en het filter intact laat, zodat de bescherming van zorgmedewerkers gegarandeerd blijft.

 

“We zien geen invloed van UV-belichting op de filtercapaciteit van de verschillende maskers. Het A.S.Z. heeft in april beslist om over te gaan tot hergebruik van de mondmaskers omwille van de grote schaarste aan geschikte persoonlijke beschermingsmaterialen en het ontbreken van voldoende strategische voorraden. Het A.S.Z. wil op deze manier zijn medewerkers beschermen met correct gedesinfecteerd en veilig materiaal i.p.v. ongeschikt materiaal in te zetten.” stelt dr. Rombaut, pneumoloog A.S.Z.

 

Desinfectie met behulp van UV-licht wordt al langer toegepast, onder meer in de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie, de agrarische sector, de recreatieve sector en datacenters. UV-licht is een duurzame en efficiënte manier om bacteriën en virussen onschadelijk te maken. 

 

Meer informatie